Vreemdelingendossiers

Stille getuigen van het verleden

Masaki G.

Masaki G. is een Japanner die in januari 1955 samen met twee andere landgenoten een afreist naar het verre Waregem. Net als zijn vakgenoten gaat hij zijn kennis etaleren in een bedrijf gespecialiseerd in het “Sexen van ééndagskuikens. Japanse methode”. Masaki kan immers in enkele seconden het geslacht van een pasgeboren kuiken bepalen en zo op één uur tijd 800 à 900 specimen “onder de loep nemen”. De komst van Japanse experts in het pluimveebedrijf is een fenomeen dat teruggaat tot de jaren 1930. Ze ontketenen een ware revolutie in de sector omdat ze zo snel de mannelijke van de vrouwelijke eendagskuikens kunnen onderscheiden. Voordien konden pluimveehouders pas na een paar weken het geslacht bepalen. Dankzij de Japanners weet men al na 24 uur welke kuikens zullen uitgroeien tot een legkip of een haantje. De Japanse methode effent de weg naar een verregaande specialisatie van de vrouwelijke kuikentjes: sommigen groeien uit tot vleeskip (of plofkip), anderen tot leghen die 200 eieren per jaar opbrengt.

Masaki verblijft net als de meeste Japanse kuikenseksers slechts een beperkte tijd in België. Van januari tot juni 1955 is hij in Waregem aan de slag. Hij mag zijn vaardigheden als kuikensekser nogmaals komen demonstreren van december 1955 tot juni 1956. Dan verlaat deze vrijgezel België voorgoed. Van zijn verdere levensloop bestaan in België geen sporen meer. Zijn vreemdelingendossier vormt een heel apart voorbeeld van hooggekwalificeerde, tijdelijke arbeidsmigratie naar België.